AGN-H jatorri neuro-biologikoa duen nahastea da, hiru sintoma ezberdinekin ager daitekeena:

ARRETA FALTA

HIPERAKTIBITATEA

INPULTSIBITATEA

Haur eta gazte-biztanleriaren% 3-7-ari eragiten dio.

Eskolatuta dagoen biztanleria kontutan hartuta:

(*)(EUSTATetik ateratako datuok 2008-2009 ikasturteari, eta unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzari dagozkie).