AGN-Haren 1. Euskal Jardunaldi Teknikoa 2014/03/22 Donostia